En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el Lloc Web i el portal d’Internet https:/ /balui.es (d’ara endavant, “BALUI DIGITAL“) és titularitat de Balui Servicios Digitales SL, amb domicili social al Carrer Silvestre Perez 27 2H amb CIF nº B72662711. Aquest avís legal regula les condicions dús del portal desmentat dInternet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre BALUI DIGITAL i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Acceptació de lusuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i la utilització de la pàgina web que BALUI DIGITAL posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i activitats de la pàgina web.
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb BALUI DIGITAL.
L’accés i la navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les
presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions s’ha d’abstenir a fer servir el lloc
web.


Accés a la web


L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis es poden trobar subjectes a contractació prèvia del servei.
En cas que sigui necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la
recollida i tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privadesa .


Contingut i ús


La visita al lloc web per part de l’usuari s’haurà de fer de manera responsable i de conformitat amb la
legalitat vigent, la bona fe, aquest Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de BALUI DIGITAL o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda
totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o
alteracions de qualsevol tipus no consentides per BALUI DIGITAL, al lloc web o als seus continguts.
El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el disseny gràfic i els codis són
titularitat de BALUI DIGITAL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols, encara que se’n citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de BALUI DIGITAL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’empresa són propietat dels amos i estan protegits per llei.
BALUI DIGITAL no concedeix cap llicència o autorització dús de cap classe sobre els seus drets de
propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de BALUI DIGITAL.
Qualsevol ús daquests continguts no autoritzat prèviament per part de BALUI DIGITAL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. BALUI DIGITAL es reserva el dret d’exercitar davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties


BALUI DIGITAL declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el funcionament correcte del seu lloc web, així com l’absència de virus i components perjudicials. Tot i això, BALUI DIGITAL no es pot fer responsable de les següents
situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:


BALUI DIGITAL podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les
circumstàncies ho permetin, BALUI DIGITAL comunicarà a l’usuari, amb prou antelació, la data prevista per a la suspensió dels continguts.
Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), BALUI DIGITAL es compromet a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies


BALUI DIGITAL utilitza cookies, a l’efecte d’optimitzar i personalitzar la navegació pel lloc web. Les
cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen al mateix terminal de l’usuari, la informació
recollida mitjançant les galetes serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar la
experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb les
creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari.
No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies .


Enllaços (links)


La presència denllaços (links) a la pàgina web de BALUI DIGITAL cap a altres llocs dInternet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.
BALUI DIGITAL no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.
En cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços a la pàgina web de BALUI DIGITAL, no es
entendrà que BALUI DIGITAL ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web on es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure’s a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals,
obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.
BALUI DIGITAL es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les accions judicials i extrajudicials corresponents.


Modificació de les condicions


BALUI DIGITAL es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense
necessitat de previ avís, aquest Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament aquest Avís Legal.